iVilnius.lt

Rugpjūčio 15 13°C

Istorija

Pagrindinis > Apie Vilnių
Istorija
Vilnius, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1323 metais. Vis dėlto archeologai teigia, kad dar VI a. p.m.e. Vilniaus pilių  teritorija jau buvo apgyvendinta. Archeologai ištyrė, kad XI-XII a. čia buvusi miesto tipo gyvenvietė, o XII-XXIII a. stovėjo medinė pilis.

1323 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis Gediminas sostinę iš Trakų perkėlė į Vilnių. Gediminui valdant, Vilniuje buvo net trys pilys:

  • Aukštutinė pilis stovėjusi ant Pilies kalno (dabar ant Gedimino kalno);
  • Žemutinė pilis, Aukštutinės pilies papėdėje;
  • Kreivoji pilis stūksojo ant Plikojo kalno.

1387 m. vasario mėnesį Vilniuje buvo pradėti krikštyti pirmieji miestiečiai ir žymesni Lietuvos bajorai.

1387 m. Plėsdamas krikščionybę, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila įkūrė Šventosios Trejybės katedrą.

1387 m. Vilniuje įsteigta Vilniaus vyskupija.

1387 m. Vilniaus miestui suteikiamos Magdeburgo teisės.

1397 m. Vilniuje įsteigta pirmoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokykla.         

1419 m. sudegė katedra. Jos vietoje Vytautas pastatė naują didesnę halinę gotikinę katedrą.

1495 m. Vilniuje įkurti pirmieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės auksakalių ir siuvėjų cechai.

1539 m. Abraomas Kulvietis Vilniuje įsteigė aukštesniąją reformatų mokyklą, kuri ruošė jaunimą studijoms užsienio universitetuose.

1570 m. Vilniuje jėzuitų vienuoliai įsteigė jėzuitų kolegiją, kurią 1579 m. karalius Steponas Batoras pertvarkė į universitetą. Pirmuoju universiteto rektoriumi paskirtas jėzuitas Petras Skarga.

1610 m.  Vilnių nusiaubė didžiulis gaisras.

1655 m. rusų kariuomenė užėmė Vilnių. Vilnius pirmą kartą savo istorijoje pateko į priešininkų rankas. Vilnius - stipriai nuniokojamas.

1702 m. Vilnių sugriauna švedų kariuomenė.

1795 m. iki Pirmojo pasaulinio karo Vilnius, kaip ir visa Lietuva, tampa Rusijos imperijos dalimi.

1832 m. caro valdžia uždaro Vilniaus universitetą, taip pat uždaromos bažnyčios ir vienuolynai.

1907 m. - Vilniuje įvyko pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija.

1917 m. rugsėjo 18-22d. Vilniuje sušaukiama Lietuvių konferencija, joje išrenkama 20 asmenų Lietuvos Tarybą.

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Didžiosios gatvės 30-ajame name Tarybos nariai pasirašo naują nutarimą, kuriame paskelbiama apie nepriklausomos, demokratiniais pagrindais sutvarkytos Lietuvos valstybės su sostine Vilniumi atkūrimą.

1919 m. kovose su Raudonąja armija lietuviams netikėtai padeda lenkai, kurie balandžio 19 d. užima Vilnių ir okupuoja iki 1939 m.

1938 m. lenkų okupantai Vilniaus krašte uždaro visas lietuviškas mokyklas.

1939 m. Vilniaus Universitetas atnaujina darbą.

1944 m. liepos 13d. Raudonoji armija užima Vilnių. Vilnius tampa Lietuvos TSR sostine.

1989 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos šalių žmonės susikimba rankomis ir sudaro gyvą grandinę, kuri tęsiasi nuo Vilniaus iki Talino.

1990 m. kovo 11 d. Vilniuje Aukščiausia Taryba priima aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo“.

1991 m. sausio 13 d. Vilniuje ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę, žuvo 13 žmonių ir šimtai buvo sužeista.

1994 m. Vilniaus senamiestis įtraukiamas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą.

2009 m. Vilnius tampa Europos Kultūros Sostine.

ups