iVilnius.lt

Sausio 22 13°C

Istorija

Pagrindinis > Apie Vilnių > Apie Lietuvą
Istorija
Lietuva pirmą kartą rašytiniuose šaltinuose paminėta 1009 m. kovo 9 d. Kvedlinburgo raštuose. O Lietuvos vardas kildinamas iš upelio pavadinimo Lietava.

Priešistorė
10 tūkst. m. pr. Kr. – pirmieji nuolatiniai gyventojai įsikūrė rytinėje Baltijos jūros pakrantėje.
Apie 2500 m. pr. Kr. - į senųjų europiečių teritorijas atėjo indoeuropiečiai.
Apie 2000 m. pr. Kr. – susikūrė baltų gentis.
Apie 1700 m. pr. Kr. – pirmieji metalo dirbiniai Lietuvos teritorijoje.
Apie VI - V a. pr. Kr. – pradėjo formuotis Vakarų baltų gentys - prūsai, jotvingiai, kuršiai.
98 m. – Aisčius, Baltijos pajūrio gyventojus, pamini romėnas Kornelijus Tacitas.
1009 m. – pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Lietuvos vardas.

XIII amžius
1203 m. - kalavijuočių (Livonijos) ordino įsteigimo metai.
1230 m. - prūsų žemėse įsikuria kryžiuočių (vokiečių) ordinas.
1236 m. – Saulės mūšio data.
1236 - 1263 m. – kunigaikščio (vėliau Karaliaus) Mindaugo valdymas.
1251 m. - Mindaugo krikšto metai.
1252 m. - įkuriamas Klaipėdos miestas.
1253 07 06 - Mindaugo karūnavimas.
1260 m. – Durbės mūšis, kryžiuočių ordino sutriuškinimas.
1260 - 1274 m. - Herkaus Manto vadovautas prūsų sukilimas prieš kryžiuočių ordiną.
1263 m. – nužudomas Mindaugas. Lietuva tapo Didžiąja kunigaikštyste (LDK).
1270 -1282 m. – kunigaikščio Traidenio valdymas.

XIV amžius
1295 - 1316 m. – kunigaikščio Vytenio valdymas.
1316 - 1341 m. - Gedimino valdymo laikotarpis.
1323 m. - Vilnius pirmą kartą paminėtas kaip LDK sostinė.
1336 m. – Pilėnų gynimas su kunigaikščiu Margiriu.
1345 - 1382 m. – kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio valdymas.
1348 m. - Strėvos mūšis prieš kryžiuočius.
1362 m. – sugriaunamas Kaunas.
1387 m. - Lietuvos krikštas; pirmoji bajorų privilegija; įkurta Vilniaus vyskupystė.

XV amžius
1392 - 1430 m. - Vytauto valdymas.
1409 m. - žemaičių sukilimas prieš ordiną ir galutinis išsivadavimas.
1410 07 15 - Žalgirio mūšio data.
1413 m. – visuotinis žemaičių krikštas.
1417 - 1421 m. - įkurta Žemaičių vyskupija.
1430 10 27 – Vytauto mirtis.
1430 - 1432 m. – kunigaikščio Švitrigailos valdymas.
1432 - 1440 m. - Žygimanto Kęstutaičio valdymas.
1435 m. - Pabaisko mūšis tarp Žygimanto ir Švitrigailos.
1449 m. - pasirašyta „amžinoji taika“ su Maskva.

XVI amžius
1507 - 1508 m. - pirmasis karas su Maskva.
1512 - 1522 m. - antrasis karas su Maskva.
1529 m. - pirmasis Lietuvos statutas.
1534 - 1537 m. - trečiasis karas su Maskva.
1547 m. – Pasirodo pirmoji lietuviška knyga.
1548 - 1572 m. - Žygimanto Augusto valdymas.
1550 m. - Barbora Radvilaitė karūnuota Lenkijos karaliene.
1557 m. - Pasvalio sutartis tarp LDK ir ordino.
1557 m. - LDK pradėta valakų reforma.
1569 m. - Liublino unija.
1570 m. - įsteigta jėzuitų kolegija.
1572 m. - Žygimanto Augusto mirtis. Gediminaičių dinastijos pabaiga.
1573 - 1574 m. - Henriko Valua valdymas.
1576 - 1586 m. - Stepono Batoro valdymas.
1579 m. - Vilniaus universiteto (akademijos) įkūrimas.
1579 m. - Stepono Batoro žygis ir pergalė prieš Maskvos caro kariuomenę.

XVII amžius
1587 -1668 m. - Vazų dinastijos valdymas.
1605 m. - Salaspilio (Kirchlmo) mūšis su švedais.
1629 m. - Altmarko paliaubos tarp Lietuvos ir Švedijos.
1654 - 1655 m. – rytinę LDK dalį užėmė Rusijos kariuomenė.
1697 m. - Lietuvoje įvesta lenkų kalba kaip privaloma teismų ir kitų raštų kalba.

XVIII amžius
1700 - 1721 m. - Šiaurės karas.
1708 - 1711 m. – maro epidemija Lietuvoje.
1772 m. - pirmasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas.
1788 - 1792 m. - ketverių metų seimas.
1791 05 03 – priimama pirmoji konstitucija.
1793 m. - antrasis Lietuvos ir Lenkijos padalijimas.
1794 m. - Tado Kosciuškos vadovautas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
1795 m. - trečiasis Lietuvos ir Lenkijos padalijimas.

XIX amžius
1819 m. – prancūzų kariuomenė ir Napoleonas įžengė į Lietuvą.
1831 m. – pirmasis sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.
1832 m. – uždaromas Vilniaus universitetas.
1861 m. – panaikinama baudžiava.
1863 m. – antrasis sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.
1864 m. – lietuviškos spaudos draudimo pradžia.
1883 - 1886 m. – „Aušros“ leidimo metai.
1889 -1905 m. – „Varpo“ leidimo metai.
1893 m. – Kražių skerdynės; žemaičių kova prieš caro valdžią.

XX amžius
1904 05 07 – panaikintas lietuviškos spaudos draudimas.
1905 12 04 - 06 – Didysis Vilniaus seimas.
1914 - 1918 m. – Pirmasis pasaulinis karas.
1918 02 16 – Lietuvos Taryba priėmė aktą, kuriuo paskelbtas Lietuvos nepriklausomos valstybės su sostine Vilniumi atkūrimas.
1918 12 16 – paskelbtas V.Kapsuko manifestas dėl LTSR sukūrimo.
1918 12 31 – LR vyriausybė persikėlė į Kauną.
1919 01 01 – Vilnių okupavo lenkų kareiviai.
1919 01 06 – Vilnių okupavo Raudonoji Armija. V.Kapsukas paskelbė LTSR valdžią.
1924 05 08 – Klaipėdos kraštas po 700 metų pertraukos grąžinamas Lietuvai.
1926 m. – rinkimai į trečiąjį LR seimą. 1926 06 07 – trečiuoju LR prezidentu išrinktas K.Grinius.
1926 09 28 – pasirašyta nepuolimo sutartis su TSRS.
1926 12 17 – tautininkų perversmas. Prezidentu tapo A.Smetona.
1927 m. – Lenkijos valdžia imasi represijų Vilniaus krašte.
1928 05 15 – priimta LR konstitucija, įteisinusi autoritarinį režimą.
1930 m. – Kaune įkurtas Vytauto Didžiojo universitetas.
1933 07 15 – S.Dariaus ir S.Girėno skrydis per Atlantą.
1934 02 24 – Vokietija pradėjo ekonominę Lietuvos blokadą.
1938 m. – lenkų okupantai Vilniaus krašte uždarė visas lietuviškas mokyklas ir organizacijas.
1938 03 17 - Lenkijos ultimatumas Lietuvai.
1939 03 20 - Vokietijos ultimatumas Lietuvai.
1939 03 23 - Hitleris apsilankė aneksuotoje Klaipėdoje.
1939 08 23 - pasirašytas Molotovo - Ribentropo paktas ir slapti protokolai.
1939 09 28 - pasirašyta Vokietijos ir TSRS sienų ir draugystės sutartis, pagal kurią Lietuva atiteko TSRS.
1939 10 10 - pasirašyta Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis.
1939 09 29 - Lietuva atgavo Vilniaus kraštą.
1940 06 14 - TSRS ultimatumas Lietuvai.
1940 06 15 - tarybinė kariuomenė okupavo Lietuvą.
1940 06 19 - uždraustos visos lietuviškos politinės partijos ir organizacijos.
1944 - 1953 m. – ištremta ir ten kankinta daugiau nei 517000 Lietuvos gyventojų.
1945 01 30 - tarybinė armija išvijo hitlerininkus iš Lietuvos.
1988 06 03 - įsteigtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS).
1989 08 23 – trijų Baltijos valstybių žmonės nuo Vilniaus iki Talino susikimba rankomis ir taip suformuodami vieningą „Baltijos kelio“ kovą už laisvę.
1990 02 24 - demokratiški rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą, kurioje absoliučią daugumą gavo LPS kandidatai.
1990 03 11 - atkurta Lietuvos respublika.
1990 06 mėn. - prasidėjo Maskvos ekonominė blokada Lietuvai.
1991 01 13 - „Kruvinasis sekmadienis“ - sovietų okupantų ir jų kolaborantų mėginimas įvykdyti valstybinį perversmą; užimant LTV bokštą žuvo 13 žmonių.
1991 02 11 – Islandija pirmoji valstybė pripažinusi atsikūrusią Lietuvos Respubliką.
1991 09 17 - LR priimta į JTO (Jungtinių Tautų Organizaciją).
1992 10 25 - Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimas.
1992 m. – pirmieji laisvi rinkimai į Lietuvos Respublikos seimą.
1993 02 25 - inauguruotas ketvirtasis LR ir pirmasis atkurtos LR prezidentas Algirdas Brazauskas.
1993 08 – Lietuvos teritoriją palieka paskutiniai Rusijos kariai.
1993 09 06 - 08 - Lietuvą aplankė Romos popiežius Jonas Paulius II.
1998 02 – LR prezidentu inauguruotas Valdas Adamkus.

XXI amžius
2003 02 26 – inauguruotas LR prezidentas Rolandas Paksas.
2004 03 29 – Lietuva tapo NATO nare.
2004 04 06 – pirmą kartą Europoje, po apkaltos pašalintas prezidentas Rolandas Paksas.
2004 05 01 – Lietuva tampa Europos Sąjungos nare.
2004 07 12 – antrai kadencijai inauguruotas LR prezidentas Valdas Adamkus.
2009 07 12 – Lietuvos prezidente inauguruota Dalia Grybauskaitė.
2013 07 - 2013 12 – Lietuvos pirmininkavimas ES.

ups