iVilnius.lt

Rugpjūčio 15 13°C

Pagrindinis > Lankytinos vietos

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia ir bernardinių vienuolynas

Atgal į sąrašą
Įvertinimas: 0 iš 5
Telefono nr.: +370 5 2697803
El. paštas: muziejus@bpmuziejus.lt
Internetinis puslapis:
Darbo valandos: II-VI nuo 11:00 iki 18:00.
Renesanso manierizmo stiliaus Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia stovi visai šalia gotikinių Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių Vilniaus miesto senamiestyje. Baltai tinkuota Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios fasadas sudaro ryškų kontrastą dekoratyviam raudonų plytų Šv. Onos bažnyčios fasadui.

Bažnyčios statybą 1594 m. fundavo ir savo lėšomis pastatydino iš kalvinizmo atsivertęs LDK kancleris, Vilniaus vaivada Leonas Sapiega, paskyręs ją Užupyje gyvenusioms vienuolėms bernardinėms. Kartu bažnyčia buvo numatyta kaip Sapiegų šeimos mauzoliejus. Bažnyčia buvo baigta statyti 1604 m., bet 1627 m. griuvo bažnyčios denginys, jis buvo atstatytas vadovaujant mūrininkui Jonui Kajetkai.

Ji smarkiai nukentėjo per 1655 m. karą su Maskva (rekonstravimo darbai vyko iki 1673 m.). 1715 m. buvo pastatyta varpinė, ji 1703 m. sujungta su procesijų galerija ir aukšta tvora. Bažnyčioje buvo keli altoriai ir nemažai vertingų paveikslų, bet labiausiai šventovę išgarsino stebuklingu laikomas Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas. Šis paveikslas jau XVI a. pradžioje buvo garbinamas Bernardinų bažnyčioje, o 1629 m. Leono Sapiegos rūpesčiu paveikslas buvo iškilmingai perneštas į Šv. Mykolo bažnyčią, kur buvo pertapytas (iš senojo atvaizdo liko tik Marijos veidas). Šioje vietoje paveikslas dar labiau išgarsėjo savo stebuklais ir žmonių patiriamomis malonėmis, 1670 m. paveikslas paskelbtas stebuklingu. Tuo metu tai buvo labiausiai gerbiamas Dievo Motinos atvaizdas Vilniuje.

1869 – 1870 m. šalia Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios buvo tiesiama nauja gatvė, tad buvo nugriauta dalis pastatų (šventoriaus barokinė tvora su puošniais vartais, kurios vietoje pastatyta nauja klasicistinė tvora). 1888 m. caro valdžios įsakymu bažnyčia uždaryta, apgadintas interjeras. 1905 m. Sapiegų rūpesčiu bažnyčia grąžinta jiems kaip šeimos mauzoliejus, o pamaldos vėl vyko nuo 1912 m. 1948 m. Šv. Mykolo bažnyčia vėl buvo uždaryta. 1956 m. joje įkurtas Architektūros muziejus, tebeveikiantis iki šiol.

Bažnyčios architektūros formos mažai pakitę. Ji yra pereinamojo iš renesanso į baroką stiliaus. Abipus jos yra du bokšteliai su grakščiomis barokinėmis viršūnėmis. Fasade bei frontone vyrauja augaliniai motyvai.

Bažnyčios interjeras labai turtingas, pasižymintis rimtimi. Didysis altorius vėlyvojo renesanso stiliaus, šoniniai altoriai rokokiniai. Bene vertingiausia, kas išliko iš kadaise puošnaus interjero, tai antkapiniai Sapiegų paminklai: fundatoriaus Leono Sapiegos ir jo dviejų žmonų antkapinis paminklas, pastatytas apie 1633 – 1636 m. Tai yra didžiausias Lietuvoje memorialinis statinys, turintis baroko ir manierizmo bruožų. Bažnyčios kriptoje ilsisi daugelio Sapiegų palaikai.

Šalia bažnyčios veikė bernardinų vienuolynas. Pirmosios vienuolės čia atsikraustė 1596 m. Bernardinės globojo ir auklėjo mergaites, dažniausiai neturtingas bajoraites: mokė jas religijos pagrindų, rašybos, skaitymo, muzikos, prancūzų kalbos, siuvimo ir siuvinėjimo, vienuolynas buvo tarsi pensionas, kuriame vienuolių išlaikomos glaudėsi apie 50 mergaičių.

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai su varpine Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios varpinė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčiai

Susijusios vietos

ups