iVilnius.lt

Liepos 21 13°C

Statybos
Pagrindinis > Naujienos

Kultūros paveldo departamento tyrimas pripažino pažeidimus (3)

2015-11-18
Nuotr.: Bigstock
Kultūros paveldo departamento Kontrolės skyrius baigė tyrimą, susijusį su skandalinga didelio masto naujo kvartalo statyba Polocko g. 17, Vilniaus senamiestyje  ir raštu informavo Užupio bendruomenę apie pabaigtą tyrimą bei jo rezultatus. Tyrimo rezultatai suteikia viltį, kad Lietuvoje neatsiras antrasis Juodkrantės statinio precedentas ir valdininkų klaidoms taisyti nebus švaistomi  valstybės biudžeto ir mokesčių mokėtojų pinigai. Rašte minimoje Kontrolės skyriaus parengtoje „pažymoje” nustatytų šiurkščių  pažeidimų gausa šokiruoja net projektą aktyviai kritikavusius užupiečius.

Iš pažymos aiškėja, kad projekto vystytojas „MG valda"  pažadais ir atidėliojimais maustė ne tik būsimus Polocko 17 kaimynus, bet ir Kultūros paveldo departamentą. Anot minimos pažymos,  „2015-09-07 susisiekta su statytoju "MG valda” dėl [2015-08-07] pasitarimo Kultūros paveldo departamente sprendimų vykdymo: gauta informacija, kad vyksta pasitarimai su projektuotojais dėl sprendimų keitimo pažadėta pateikti sprendinius, tačiau konkrečių dokumentų statytojas nepateikė”.

Įspūdingas pažeidimų sąrašas

KPD kontrolės skyriaus išvadose vardijami pažeidimai mažų mažiausiai kelia nuostabą, kokiu būdu tokiam projektui išduotas statybos leidimas? Vien pažeidimų skaitymui gali pritrūkti kantrybės:

1. Patikimai pagrindžiami Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (toliau - VSAR) pažeidimai:   1.1. užstatymo morfotipo pažeidimai. Vietoje perimetrinio posesijinio atviro į Vilnelės pusę užstatymo morfotipo faktiškai <&> numatytas perimetrinis centro užstatymo morfotipas.  1.2. užstatymo procento - iki 50% pažeidimas. Pagal techninio projekto aiškinamojo rašto duomenis numatytas 83 proc. užstatymo plotas”;

2. VSAR pažeidimai, kurių pagrindimas susijęs su teritorijų planavimo ir statybos srities teisės aktų taikymo analize <&>: 2.1. aukštingumo (2 aukštai su mansarda) pažeidimai. <&> prie Vilnelės esančios statinio dalys yra ne 2 a. + mansarda aukštumo, bet 4 a. su mansarda aukštumo, kas pažeidžia VSAR reikalavimus 2.2. naujai statomo statinio karnizų aukštis žymiai viršija aplinkinių pastatų karnizų aukštį <&> 2.3. pastato aukštų skaičiavimui svarbūs duomenys <&> šie duomenys keičia techniniame projekte deklaruojamo statinių dalių aukštumo duomenis, prideda papildomus pastato aukštus.”

"3. Esminiai nacionalinio reikšmingumo kultūros paminklo nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių pažeidimai. Kvartalo vertingosios savybės:  <&> vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos <&>, gamtiniai elementai <&>, hidrografinis tinklas: <&>, želdiniai: <&>, užstatymo tipai <&>, užstatymo bruožai: <&>”. Pažeidė Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes - vietovei <&> reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietai būdingą perimetrinį-posesijinį atvirą užstatymo tipą,(1-3 a. su pastogėmis, pastatų aukštis iki karnizo nuo 3.0 m iki 13.0 m, iki kraigo - nuo 5.5 m iki 16.5 m) ir užstatymo (bruožų visumos) vientisumą.”

Projekto Polocko 17 pažeidimų gijos veda ir detaliojo plano link. „MG valda" atstovai nuolat pabrėžia, kad neišnaudojo visų detaliajame plane numatytų galimybių. Patikrinimą atlikęs KPD Kontrolės skyrius nustatė eilę detaliojo plano pažeidimų, tarp kurių ir detaliuoju planu nustatytų parametrų viršijimas:

1. Patikimai pagrindžiami Statybos įstatymo reikalavimų pažeidimai (oficialiuose dokumentuose užfiksuoti duomenys). 1.1. detaliajame plane numatyto užstatymo tipo pažeidimai <&> Šie techninio projekto, detaliojo plano ir oficialių dokumentų duomenų palyginimai patikimai atskleidžia, kad techninio projekto sprendiniai sklypo 1D dalyje pažeidžia ne tik VSAR režimą, bet ir detaliojo plano sprendinius - viršija maksimalų leistiną 3 aukštų (be mansardos) pastatų aukštumą. 1.2. detaliajame plane numatyto užstatymo tipo ir užstatymo linijos pažeidimai. požeminio užstatymo (automobilių saugyklos) ribos yra žymiai praplėstos."

2. Esminiai procedūrinių Statybos įstatymo reikalavimų pažeidimai. Tokiu atveju L. Černiauskienė [past. - Kultūros paveldo departamento V. Karčiausko vadovaujamo Vilniaus skyriaus (buv. teritorinio padalinio) atsakinga darbuotoja] privalėjo atsisakyti tikrinti projektą ir nurodyti priežastį, kad numatytai techniniame projekte statybai nėra nustatyti būtini specialieji paveldosaugos reikalavimai, todėl nėra pareigos ir pagrindo tokį projektą tikrinti. Atitinkamai, Vilniaus m. savivaldybės Miesto plėtros departamentas neturėjo teisės priimti ir perduoti tikrinimui techninio projekto statybai, kuri nebuvo numatyta ties savivaldybės išduotuose specialiuose architektūros reikalavimuose [2014-10-06, Nr. Ar 1440], tiek specialiuosiuose paveldosaugos reikalavimuose. "

3. Esminiai projektavimo grafinės technikos pažeidimai. Esant tokiems pažeidimams, statinio projekto ekspertizės akto išvada negalėjo būti teigiama . Kadangi brėžiniuose nesilaikoma standarto, neįmanoma suvokti ir patikrinti projekto sprendinių. Taip pat kyla klausimų dėl priešgaisrinės saugos."

4. Esminiai detaliajame plane numatyto užstatymo tankio pažeidimai. Techniniame projekte deklaruojama, kad požeminio užstatymo tankis  - 83 proc. Atlikus techninio projekto brėžinių peržiūrą kompiuterine projektavimo programa, gautas bendras pastatais ir turinčiais stogą inžineriniais statiniais bei jų požeminėmis dalimis užstatytas plotas - 90 proc."

Projektas patikrintas per dieną, pažeidimai svarstyti daugiau nei pusmetį

Sunku paaiškinti ir kitus su statybomis Polocko 17 susijusius faktus.

Projekto patikrinimai KPD prieš statybas užtruko rekordiškai trumpą laiką, o pažeidimų tikrinimas -pusmetį! 

Daugiabučių gyvenamųjų namų naujos statybos adresu Polocko g. 17 projektinių pasiūlymų patikrinimas paveldo apsaugos aspektu Kultūros paveldo departamente atliktas mažiau nei per 1 darbo  dieną (dokumentai gauti Kultūros paveldo departamente 2014-09-04 , suderinimas atliktas taip pat 2014-09-04, reg.258-PP Nr. Pažymoje nurodyta, kad L. Černiauskienė [past. - Kultūros paveldo departamento V. Karčiausko vadovaujamo Vilniaus skyriaus (buv. teritorinio padalinio) darbuotoja] projektiniams pasiūlymams pritarė neteisėtai, be kita ko, viršydama kompetenciją ir įgaliojimus.

Naujos statybos adresu Polocko g. 17 techninio projekto patikrinimas paveldo apsaugos aspektu Kultūros paveldo departamente atliktas per 5 darbo dienas. Dokumentai buvo gauti Kultūros paveldo departamente 2014-12-22, suderinimas atliktas 2014-12-29, reg. Nr. 777.

Tuo tarpu Kultūros paveldo Kontrolės skyriaus darbas (suderintų dokumentų patikrinimas, susijusių faktinių aplinkybių nustatymas) užtruko daugiau nei pusę metų (nuo 2015-04-14 iki 2015-10-30). Gavusi Užupio bendruomenės raštą tyrimą atlikti įpareigojo Kultūros ministerija, o tyrimą pabaigti buvo vengiama, jis užbaigtas tik po to, kai Kultūros ministras, išnagrinėjęs Užupio bendruomenės raštą dėl netinkamos Kultūros paveldo departamento veiklos, atskiru įsakymu (2015-10-14 Nr. 697) įpareigojo Kultūros paveldo departamentą tai atlikti.

Viltis tvarkai ir ateičiai

Užupio bendruomenė tikisi, kad Polocko 17 istorija pakeis įsigalėjusius statybų jautriose vietose papročius. Tai svarbu ne vien seniausiam Vilniaus senamiesčio rajonui, bet ir visai Lietuvai.

Istorija prasidėjo, kuomet paaiškėjo, kad Kultūros paveldo departamento vadovė D. Varnaitė „dėl atostogų klaidos" pusę metų buvo pamiršusi prieš Užupio bendruomenę 2014-08-25 raštu (Nr. (1.29.)2-1772) prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su didelio masto naujo kvartalo statyba Polocko g. 17, Vilniaus senamiestyje.  Per tą pusmetį slapta nuo besidominčios bendruomenės ir išvengiant prižadėtų papildomų procedūrų Kultūros paveldo departamente buvo suderinti paveldo apsaugos reikalavimų neatitinkantys dokumentai, sudarantys sąlygas atlikti skandalingas statybas, žalojančias Vilniaus senamiestį. Paaiškėjus šioms aplinkybėms Kultūros ministras įpareigojo Kultūros paveldo departamentą atlikti tyrimą, esant reikalui - stabdyti statybas. Kultūros paveldo departamentui vengiant pabaigti pradėtą tyrimą ir imtis kokių nors kitų realių priemonių pažeidimams pašalinti, Užupio bendruomenė 2015-09-07 surengė piketą prie Kultūros paveldo departamento, 2015-09-08 organizavo Kultūros ministro Š. Biručio ekskursiją po perstatomą Užupį, o 2015-09-11 „MG valda" samdomą architektą Alvidą Songailą už kultūros paveldo ir vietos dvasios negerbimą Angelo aikštėje paskelbė "Architectus non gratus Užupyje”.

Šiuo metu Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Užupio bendruomenės prašymu Vilniaus apygardos prokuratūroje atliekamas tyrimas, kurį pabaigus planuojama kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo, susijusio su „MG valda" įmonės vykdomomis statybomis Polocko g. 17.

Kultūros paveldo departamentui atlikus išsamų tyrimą ir pripažinus netinkamą veiklą, Užupio bendruomenė laukia informacijos apie natūraliai turinčius sekti rezultatus - pažeidimus padariusiems tarnautojams pritaikytą atsakomybę, tinkamos tarnautojų veiklos nesugebėjusių užtikrinti vadovų atsistatydinimą.

Projekto vystytojo „MG valda" komentras

Vystytojas „MG Valda“ nėra informuotas nė apie vieną valstybinių institucijų sprendimą dėl nustatytų pažeidimų vystant projektą „Užupio krantinės“. Ne vieną projekto patikrinimą atlikusi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija jokių pažeidimų nenustatė. 

Todėl socialiniuose tinkluose pateiktą informaciją apie tariamus pažeidimus ir/ar pažymas negalime vertinti niekaip kitaip, kaip tik eilinę viešųjų ryšių kampaniją, nukreiptą prieš verslą ir sąžiningus nekilnojamojo turto vystytojus.

Projektas „Užupio krantinės“ nėra sustabdytas ir yra toliau sėkmingai plėtojamas – šiuo metu atliekami požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ir pirmojo pastato aukšto konstrukcijų statybos darbai. Tikimės, kad jau ateinančių metų pabaigoje visuomenė džiaugsis pirmuoju tokio pobūdžio konversijos projektu Vilniaus senamiestyje, kai seni avarinės būklės sovietiniai pastatai sėkmingai išnyks iš miesto panoramos, o juos pakeis darnus senamiesčio dvasią atitinkantis projektas su viešomis erdvėmis ir atgaivintu Vilnelės pakrantės parku.

Apie susidariusią situacija pakomentavo Komunikacijos vadovas Simonas Lyvas

Visas iVilnius.lt naujienas galite sekti socialiniame tinklalapyje „Facebook“!

Komentarai (3)
Facebook komentarai

Taip pat skaitykite

Naujausi straipsniai

ups