iVilnius.lt

Gegužės 27 13°C

Statybos
Pagrindinis > Naujienos

VGTU Saulėtekio studentų miestelio plėtros vizija pamažu tampa realybe (0)

2015-12-07
Nuotr.: VGTU
Siekis perkelti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetus į VGTU Saulėtekio studentų miestelį pamažu tampa realybe.

Įgyvendinant projektą „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį (I etapas – dokumentacijos parengimas)“ parengtas fakultetų perkėlimo investicijų projektas, parengti fakultetams perkelti būtinų pastatų statybos techniniai projektai bei gauti statybą leidžiantys dokumentai.

Numatoma, kad mokslo ir studijų pajėgumų koncentravimas Saulėtekyje pagerins studijų ir MTEP veiklų kokybę, tarpusavio sąveiką bei jų tarpkryptiškumą elektronikos, mechanikos ir transporto inžinerijos srityse. Perkėlus fakultetus į Saulėtekio slėnį, kuriame įsikūręs mokslo ir technologijų parkas, bus sudarytos prielaidos mokslo ir verslo bendradarbiavimui, t. y. pritraukti veiklos partnerius ir paslaugų užsakovus iš verslo ir viešojo sektoriaus. Suprojektuotame laboratorijų korpuse studentai ir mokslininkai, vykdydami taikomuosius mokslinius tyrimus, turės galimybę kurti gaminių prototipus, vykdyti eksperimentus, kurių pagrindu ateityje bus kuriami aukštos pridėtinės vertės gaminiai. Pajėgumų koncentravimas taip pat leis siūlyti kompleksines paslaugas verslui, ilgalaikėje perspektyvoje būtų sudarytos prielaidos tolimesnei MTEP bazės plėtrai. Studijų proceso poreikius atitinkanti infrastruktūra užtikrins kvalifikuotų specialistų parengimą, didins absolventų inovacinės veiklos įgūdžius. Aukštesnė mokslinių tyrimų kokybė, kompleksinių mokslinių tyrimų vykdymo galimybės, aukštesnė rengiamų specialistų kvalifikacija ir glaudesni bendradarbiavimo su verslu ryšiai ilguoju laikotarpiu leistų spartinti ūkio augimą ir sumažinti Lietuvos ir ES vidurkio išsivystymo netolygumus.

Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso bei Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso Plytinės g. maketas

Perkelti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetus į VGTU Saulėtekio studentų miestelį numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1262 patvirtintoje integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros programoje bei VGTU Plėtros strategijoje 2014-2020 m. Projektas „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį (I etapas – dokumentacijos parengimas)“ finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 254 tūkst. Eur.

Visas iVilnius.lt naujienas galite sekti socialiniame tinklalapyje „Facebook“!

Komentarai (0)
Facebook komentarai

Taip pat skaitykite

Naujausi straipsniai

ups