iVilnius.lt

Gegužės 25 13°C

Švietimas
Pagrindinis > Naujienos

Mokykla, kuri ugdo asmenybę (0)

2015-06-03
Ar žinote, kad tyrimai rodo, jog tik 15% žmogaus profesinės sėkmės lemia jo profesinė kompetencija, o net visus 85% - jo emocinis intelektas? Klausimas, o kaip ir kada ugdyti emocines-socialines kompetencijas? Atsakymas paprastas – vaikystėje ir kuo ankščiau, tuo geriau. Šiuo metu Vilniuje nuolatos kalbama apie vaikų darželius, jų trūkumą ir būdus, kaip spręsti susidariusią padėtį, tačiau maža kalbančiųjų apie ikimokyklinio ugdymo turinį, kokybę. Dar mažiau – kalbančių apie pradines ir pagrindines mokyklas, jų ugdymo lygį ir vaikams suteikiamas kompetencijas. Tiek pradinių, tiek pagrindinių mokyklų lyg ir turime užtektinai, tačiau daugumoje švietimo įstaigų šiuo metu orientuojamasi vien į žinias – akademinę bazę – ir konkurenciją dėl pažymių. Tokios įstaigos ugdo gerus vykdytojus, kurių reikėjo 20a. pradžios pramoninio-biurokratinio tipo organizacijoms. Tačiau šiuolaikinė visuomenė reikalauja visai kitokių savybių – stiprių emocinių-socialinių kompetencijų, nestandartinio mąstymo, lankstumo, atviros pasaulėžiūros, noro nuolat augti ir tobulėti. Deja, daugumoje mokyklų vaiko socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas paliekamas savieigai, vaikai nemokomi bendradarbiauti, mąstyti kūrybiškai, išreikšti save. Dažniausiai tai paliekama savaiminiam ugdymuisi, na, o jei nepavyks – ką jau padarysi... Nesikeičia sovietinis suvokimas, kad šiuos dalykus vaikai turi išlaisvinti ir išlavinti būtent kieme, namie ar būreliuose, o mokykloje – kaupti žinias. Tačiau gera žinoti, kad toks požiūris ir situacija keičiasi. Esama ugdymo įstaigų, kurioms tai nepriimtina, kurios nori ir gali kurti, tobulėti kartu su jaunąja karta, kurios siekia ugdyti ne tik akademines žinias, bet visapusišką žmogų. Viena tokių įstaigų – 2012 m. Vilniuje įsikūrusi naujos kartos mokykla „Pažinimo medis“, kuri nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., iš pradinės išauga į pagrindinę mokyklą ir naujiems mokslo metams priima mokinius į 1–8 klases bei ikimokyklinę/priešmokyklinę grupę.

Savo veiklą ši švietimo įstaiga pradėjo nuo darželio. Dėl didžiulio noro tobulėti ir augti kartu su vaikais ji per trejus metus evoliucionavo į pagrindinę mokyklą. Tam, kad tai įvyktų, kad sėkmingai galėtų judėti į priekį, privačiai mokyklai reikėjo suprasti, ko ieško dabartiniai tėvai, ko jiems stinga Lietuvos švietimo sistemoje. O rūpi jiems daugybė dalykų. Jiems svarbu, kokiu žmogumi užaugs jų vaikas, kokias kompetencijas įgis, kokią pažangą padarys (ne vien pažymių, bet viso ugdymosi proceso prasme). Taigi „Pažinimo medyje“ tam skiriama labai daug dėmesio. Kaip ir kitos švietimo įstaigos, „Pažinimo medis“ vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendrosiomis programomis, tačiau akademines žinias teikia kitaip nei dauguma mokyklų Lietuvoje.

Visų pirma, mokykloje vadovaujamasi humanistinės pedagogikos principais. Kaip sakoma humanistinės pedagogikos manifeste: „Ugdome iš širdies į širdį“. Būtent šios pakraipos ugdymas yra viena svarbiausių mokyklos vertybių, leidžianti auginti visavertį pilietį, laimingą žmogų, galintį laisvai reikšti savo mintis, prisiimantį atsakomybę ir norintį kurti savo, mūsų ir Lietuvos labui. Mokytojas šioje mokykloje nėra autoritarinis vadovas, kurio nuomonė nekvestionuojama, kuris, atrodo, gyvena kitoje dimensijoje, į kurį negalima kreiptis patarimo ar pagalbos ir kuris reikalauja pagarbos sau, tačiau ne visada nori ją užsitarnauti. Šioje mokykloje mokytojas yra draugas, visada pasiruošęs pagelbėti, paaiškinti, išklausyti ir suprasti. Jis yra motyvuotas dirbti ir ugdyti jauną žmogų. Ne vienas šios mokyklos pedagogas yra baigęs programą „Renkuosi mokyti“, kurios tikslas – pritraukti į mokyklas jaunų profesionalų, paskatinti juos į mokytojo darbą žiūrėti kūrybiškai ir šiuolaikiškai. Svarbu paminėti, kad šios mokyklos mokytojai stengiasi susitikti su mokinio tėvais, aptarti esamas problemas, pasidžiaugti laimėjimais ir toliau savo asmenine energija skatinti jaunuolių augimą.

Dar viena „Pažinimo medyje“ taikoma metodika – integralus ugdymas. Integralumas – tai visų ryšiai su visais. Vaikas negali sėkmingai ugdytis, jei tarp mokyklos ir šeimos esama prarajos – vadovaujamasi skirtingomis vertybėmis. Būtent todėl „Pažinimo medis“ nėra tik išsilavinimą teikianti institucija. Tai bendruomenė, kuri ugdo vaikus savo pavyzdžiu. Pamokose integralumas taikomas žaidžiant.

Atsisakoma varžytis, bendrystė ugdoma keliant vieną tikslą ir mokantis kartu to tikslo pasiekti, todėl čia nėra pralaiminčiųjų.

Taigi „Pažinimo medis“ – tai mokykla, kurioje visi jaučiasi gerai, kur vietoje konkurencijos yra bendradarbiaujama, kur svarbios visų nuomonės, o tiesa ir taisyklės gimsta iš diskusijų. Šioje mokykloje vaikas nebijo reikšti savo nuomonės, nes žino, kad jei suklys, jam bus padėta surasti teisingą atsakymą, kad iš kiekvienos klaidos jis pasimokys ir tobulės toliau. Ugdydamasis neperpildytose klasėse (po 10–15 mokinių) vaikas bus svarbi mažos bendruomenės dalis, tačiau tuo pat metu išlaikys savitumą ir unikalumą.

Kalbant apie „Pažinimo medyje“ taikomas metodikas, reikia paminėti, kad šioje mokykloje daug dėmesio skiriama kritinio mąstymo ugdymui, naudojami aktyvaus ir empirinio mokymosi metodai. Moksleiviai įtraukiami į dienos pamokų temas, per jas diskutuojama, vaidinama, piešiama, neretai organizuojamas darbas grupėse ir projektinės veiklos. Vyresnieji ar geriau išmanantys dėstomą temą vaikai skatinami būti mentoriais ar mokytojo pagalbininkais ir prisidėti vedant tam tikras pamokas. Taip ugdoma mokinių savivertė, darbo komandoje sugebėjimai, pasitikėjimas savimi, imlumas, žingeidumas ir noras tobulėti.

Visa tai ne tik jaunų pedagogų komandos nuopelnas. Prie tokios atmosferos mokykloje kūrimo prisideda visi: vaikai, mokytojai, tėvai, administracija. Visi šie elementai yra tarpusavyje susiję, negali veikti vienas be kito. Mokytojai ir administracija pasiruošę padėti vaikams ir tėvams, organizuojami saviugdos klubai, kuriuose savo kompetencijas drauge ugdytis gali mokytojai ir tėvai. Taip kuriami harmoningi santykiai mokykloje, formuojasi aktyvi mokyklos bendruomenė.

Stengiantis, kad pamokose įgytos žinios būtų ne tik teorinės, bet ir praktinės, esant galimybei, jos vyksta ne tik klasėje, bet ir kitose erdvėse: kieme, miške, muziejuose, edukacinėse išvykose. Taip pat įtraukiami vaikų tėvai, galintys papasakoti apie savo profesiją ar hobius (jei kalbame apie architektūros istoriją, į pamoką kviečiame architektą, jei tema knygos – kviečiame vaikiškų knygų rašytoją). Mažesnieji kiekvieną mėnesį vyksta į Martyno Mažvydo biblioteką pasiimti knygų. Taip jie mokosi naudotis visuomeninėmis paslaugomis, susipažįsta su aplinka.

Vaikai kartu su suaugusiais kuria mokyklos vidaus taisykles. Taip siekiama mokykloje užtikrinti tvarką ir harmoniją, paskatinti vaikų norą įsitraukti į mokyklos veiklą. Technologijų mokytojo padedami vaikai gamina žaislus, kuria ir puoselėja mokyklos aplinką. Vaikų iniciatyvos „Pažinimo medyje“ yra skatinamos ir palaikomos.

Nors nauji mokslo metai dar toli, tačiau „Pažinimo medis“ nori ir skatina susipažinti jau dabar. Visi, kuriems įdomu patirti, kuo ši mokykla kitokia, kviečiami susipažinti skambinant ir tariantis dėl asmeninio susitikimo tel. 8*652 03099 ar rašant el. paštu: audrone@ugdymoprojektai.lt. Daugiau informacijos apie mokyklą galite rasti internetinėje svetainėje www.pazinimo-medis.lt ar sekdami naujienas “Pažinimo medžio” mokyklos “Facebook” paskyroje.

Visas iVilnius.lt naujienas galite sekti socialiniame tinklalapyje „Facebook“!

Komentarai (0)
Facebook komentarai

Taip pat skaitykite

Naujausi straipsniai

ups